Contacta'ns:

Models i motlles
per foneria CAD-CAM

Reparacions i modificacions de peces de gran tamany

Les reparacions sobre el terreny de trencaments o modificacions de grans peces, com ara motors navals o de generació elèctrica, són una especialitat molt poc comuna que Modelbages pot oferir gràcies a l'experiència i l'alta qualificació dels seu equip humà.

La possibilitat de corregir aquestes incidències sobre el terreny fa que s'escurci molt el temps de reparació, ja que no cal desmuntar, traslladar i tornar a muntar la peça afectada. De la mateixa manera la instal·lació pot seguir donant part del seu servei durant el temps que dura

La combinació de reduir el temps de reparació i el manteniment del funcionament de la instal·lació fa que el cost final de la incidència sigui molt més baix que en una actuació convencional.